Distriktssköterskor

För att få träffa våra distriktssköterskor måste du ha bokat en tid. Telefon 08-123 361 00

Marie-Louise Lindroth

Mottagning

Emily Ney

Diabetes

Helena Sjunneryd

Diabetes/Mottagning