Mottagningssköterskor

Telefontid helgfria vardagar 8-17, 08-123 361 00

Alganesh Negusse

Sjuksköterska

Newros Özalp

Sjuksköterksa

Emma Wongsundthorn

Sköterska

Jessica Öhlund

Sjuksköterska

Lotta Jansson

Sjuksköterska

Jonna Van De Meulebrouck

Sjuksköterska