Skriv ut den här sidan

Psykolog för barn och ungdom

Kontakt med psykolog för barn och ungdom

Hos oss på Älvsjö vårdcentral erbjuds kontakt med legitimerad psykolog för rådgivning, kartläggning, bedömning och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt deras föräldrar. Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro, kriser, svårigheter i kamratrelationerna eller i skolan, eller återkommande konflikter inom familjen.

Man kan vända sig hit med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att man är i behov av psykiatrisk specialistvård. Om så är fallet erbjuder vi rådgivning och vidare remittering. För att kunna påbörja psykologisk behandling ska vårdnadshavare ha gett sitt samtycke.

För information och tidsbokning ring 08-123 361 00. Du kan även prata med din husläkare.Vården är avgiftsfri. Det krävs ingen remiss och du kan söka oavsett var i Stockholm du bor eller på vilken vårdcentral du är listad.